sideindhold

Sponsor 2022?

En oplevelsesdag for børn med en livstruende sygdom.


"Årets bedste arrangement"

Citat fra en deltager fra Foreningen Cancerramte børnFor fjortende gang holder Dansk Land-Rover Klub, Region Nordsjælland, Foreningen Cancerramte Børn, Hjerteforeningens Børneklub og Muskelsvindfonden atter en gang denne specielle dag i øvelsesterrænet Høvelte, som skal give de sygdomsramte børn og deres familier en ekstraordinær oplevelse. Det sker xxx


For at få dette fantastiske arrangement gennemført, behøver vi jeres sponsorstøtte.


Det forventes at der vil være flere end 900 deltagere i år.


Det er vigtigt for os, at alle deltagerne har en god oplevelse, uden at det skal koste dem noget. Dvs. gratis mad og drikke, t-shirts og meget andet. Derfor mangler vi nogle glade sponsorer, der vil hjælpe med at finansiere denne opgave, mens vi gør børnene glade.Vores budget er selvfølgelig kun foreløbigt, da det endelige deltagerantal først foreligger kort tid før selve arrangementet.


Alle bidrag går direkte og ubeskåret til dette arrangement.


Det primære med dagen vil være at give de syge børn og unge en god oplevelse væk fra de vante omgivelser.


De tre børneforeninger, som vi samarbejder med, har til formål at støtte og formidle personlig kontakt mellem familier med børn med de alvorlige livstruende sygdomme og forbedre disse børns vilkår.


Børn med livstruende sygdomme behandles meget intensivt, hvilket svækker deres immunforsvar. Herved har børnene forøget risiko for at udvikle infektionssygdomme, mens de er i behandling. For at nedsætte risikoen for infektioner, lever disse børn derfor meget isoleret.

Foreningerne arrangerer derfor lukkede arrangementer, så også disse børn får mulighed for at leve og opleve en så normal tilværelse som muligt uden at lide for store afsavn. Fx kan det at besøge Bakken, ZOO, komme i biografen eller på restaurant, være en umulighed for et barn i behandling, hvis ikke der laves særlige arrangementer. Disse arrangementer er som oftest kun mulige ved velvilje og hjælp fra udenforstående, og det kan altså i den forbindelse være medlemmer af Dansk Land-Rover Klub og dig.


På forhånd mange tak


Region Nordsjælland


Sørens pølser
Beredskabsstyrelsen på besøg